Verkkosivun käyttöehdot


Päivitetty viimeksi: 10.2.2022

Käyttämällä Huoltotyö Pentti Oy:n (jäljempänä ”Huoltotyö Pentti”, ”me”) verkkosivuja, ja niillä olevia palveluita sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Sivujen ja sivustolla olevien palveluiden käyttö edellyttää, että hyväksyt nämä käyttöehdot kokonaisuudessaan. Verkkosivujen sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivujen yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

Meillä on oikeus muuttaa verkkosivuja, ja niiden sisältöä sekä sivujen käyttöehtoja ilman ennakkoilmoitusta ja oikeus estää pääsy verkkosivuille koska tahansa.

1. TEKIJÄNOIKEUS JA TAVARAMERKIT

Näiden verkkosivujen sekä niiden sisältämän aineiston tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Huoltotyö Pentille. Huoltotyö Pentti, ja sen verkkosivuilla olevat merkit ja logot ovat Huoltotyö Pentin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

2. VERKKOSIVUJEN KÄYTTÖ

Verkkosivujen, ja niiden sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin verkkosivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Huoltotyö Pentin etukäteistä kirjallista suostumusta.

3. VASTUUT

Näiden verkkosivujen sisältö toimitetaan “sellaisena kuin se on”. Näillä sivuilla esiintyvän tiedon tai palveluiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Huoltotyö Pentti ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä sivujen toimivuutta keskeytyksettömästi ja virheettömästi voida taata. Huoltotyö Pentti ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä verkkosivuilta on linkki. Käyttäjän tuleekin itse tutustua ja hyväksyä edellä mainittujen kolmansien osapuolten sivustojen käyttöehdot ennen näiden sivujen käytön aloittamista.

Huoltotyö Pentti ei ole vastuussa mistään tarjoamiensa verkkosivujen käytön tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Huoltotyö Pentille. Meidän vastuumme on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Huoltotyö Pentti noudattaa tietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja käsittelystä voit lukea Tietosuojaselosteestamme !!!!(TÄHÄN LINKKI)!!!!!.

5. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Keski-Suomen käräjäoikeudessa.